mapa strony   |
SmodCMS

Turze Rogi tak to się zaczęło ...

Pierwszym przedsięwzięciem wykonanym w 2006 r. z inicjatywy mieszkańców jest skwerek. Wykonany został przez działające w miejscowości organizacje społeczne: Radę Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną, Ludowy Zespół Sportowy oraz mieszkańców. W centrum wsi został wytyczony i utwardzony kostką plac, posadzone rośliny ozdobne, ustawione: rzeźba tura – symbolizującego nazwę miejscowości, maszty, ławki, śmietniczki, tablica z poglądowym planem miejscowości.

Gmina Łuków - foto
Skwerek z centralnie ustawioną rzeźbą tura
Gmina Łuków - foto
Skwerek z centralnie ustawioną rzeźbą tura
Gmina Łuków - foto
Skwerek z centralnie ustawioną rzeźbą tura

W czerwcu 2007 r. z inicjatywy działających w miejscowości organizacji społecznych: Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej, utworzona została w Turzych Rogach pracownia internetowa z trzema komputerami z dostępem do Internetu. Tu można np. zszyć, oprawić dokumenty lub pracę szkolną, poczytać prasę, przeczytać bieżące ogłoszenia, wkrótce będzie można też wypić kawę czytając prasę. Pracownia funkcjonuje w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej,  czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 17.00 – 20.00. Opiekę nad nią sprawują członkowie Rady Sołeckiej i wolontariusze. Na chwilę obecną największe zainteresowanie dostępem do Internetu jest wśród młodzieży. Postępuje zainteresowanie  pracownią także wśród starszych mieszkańców miejscowości.

Gmina Łuków - foto
Pracownia internetowa
Gmina Łuków - foto
Pracownia internetowa

Kolejną inicjatywą społeczną zrealizowaną w Turzych Rogach jest miejsce odpoczynku dla mieszkańców, i nie tylko, nazywane Sołtysim Dołkiem.  W ramach projektu przygotowano plac rekreacyjny, wybudowano wiatę, przygotowano plac na parking, wykonano tablice informacyjne, usytuowano parking dla koni, zabezpieczono oświetlenie miejsca. Najbliższe czynności to: przygotowanie miejsca na ognisko wraz z wiszącym grillem, wykonanie toalety, śmietniczek, planowane jest także udostępnienie wody. W perspektywie planuje się ustawienie dwóch podobnych wiat i ewentualnie domku.

Gmina Łuków - foto
Jak tam trafić? ... podążaj za kierunkowskazem
Gmina Łuków - foto
Wiata
Gmina Łuków - foto
"Parking dla konia"
Gmina Łuków - foto
"Kącik higieniczny"
Gmina Łuków - foto
"Palarnia"
Gmina Łuków - foto
Mieszkańcy przy pracy
Gmina Łuków - foto
Mieszkańcy przy pracy
Gmina Łuków - foto
Mieszkańcy przy pracy
Gmina Łuków - foto
Mieszkańcy przy pracy

Rada Sołecka wystąpiła również (z powodzeniem) z wnioskiem do Fundacji Wspomagania Wsi o wsparcie projektu adresowanego do dzieci i młodzieży z Turzych Rogów. Otrzymała grant w wysokości 2 333 zł. W ramach projektu dzieci  wykonają album ze zdjęciami wszystkich budynków mieszkalnych we wsi oraz miejsc ciekawych przyrodniczo. Z grantu zakupiony zostanie za kwotę 1 175 zł cyfrowy aparat fotograficzny, dla miejscowego użytku. Za pozostałą kwotę grantu, będą zorganizowane atrakcje dla wykonawców projektu – dzieci np. ogniska.

Kolejną wartą podkreślenia inicjatywą mieszkańców jest opracowanie logo miejscowości symbolizujące tura, bowiem według legendy, nazwa Turze Rogi pochodzi od tego wymarłego już gatunku zwierzęcia jak poniżej.

Gmina Łuków - foto
Autor rzeźby: K. Grodzicki
Gmina Łuków - foto

Herb

Gmina Łuków - foto

Mieszkańcy Turzych Rogów podejmują w różnych sferach działania na rzecz swojej miejscowości - dbają o jej estetykę, ułatwienie mieszkańcom dostępu do edukacji pozaszkolnej, uatrakcyjnienie miejscowości pod względem turystyczno – rekreacyjnym, ale także dbają o dziedzictwo kulturowe. Wyrazem tego jest remont kapliczki z 1972 r., który wspólnymi siłami wykonają Rada Sołecka, OSP oraz miejscowi przedsiębiorcy, przy finansowym wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - pozyskany grant w wysokości 3 600 zł. Poza grantem mieszkańcy dokonali składki na rzecz remontu kapliczki w wysokości przekraczającej 2 tys. zł. W akcję włączyło się też jedno z kółek różańcowych. Zakres prac będzie obejmował: wykonanie elewacji, malowanie dachu, wykonanie zadaszenia oraz zagospodarowanie otoczenia kapliczki – ułożenie płytek na schodach, ułożenie chodnika, posadzenie krzewów wokół kapliczki.

Gmina Łuków - foto
Kapliczka przed remontem
Gmina Łuków - foto
Prace remontowe w toku
Gmina Łuków - foto
Prace remontowe w toku - kolejny etap
Gmina Łuków - foto
Kapliczka i jej otoczenie - po remoncie
Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Przydrożny krzyż
wzniesiony przez Jerzego Laseckiego,
poświęcony przez bp. Henryka Tomasika

Najbliższe plany mieszkańców Turzych Rogów obejmują budowę niewielkiej, ale estetycznej groty. Na dzień dzisiejszy istnieje koncepcja. Inicjatywy podejmowane w miejscowościach Gminy Łuków mają wpływ nie tylko na ułatwienie dostępu do edukacji i informacji (pracownia internetowa), ochronę dziedzictwa kulturowego (renowacja kapliczek) oraz na uatrakcyjnienie infrastruktury rekreacyjnej, ale również intensyfikują procesy integracji mieszkańców, ich identyfikacji z przedsięwzięciami podejmowanymi przez działające we wsi organizacje, które z powodzeniem pozyskują środki zewnętrzne na realizację opisanych projektów. Wszystkie podejmowane działania są przejawem zaangażowania mieszkańców i są przykładami dobrych praktyk, które można z pełnym przekonaniem rekomendować innym ambitnym miejscowościom. Zachęcamy zatem kolejne miejscowości do włączenia się w proces Odnowy Wsi, co wpłynie w efekcie na uatrakcyjnienie Gminy Łuków.

WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ - TURZE ROGI