mapa strony   |
SmodCMS

Zalesie

W dniach 8 i 10 grudnia 2007 r. mieszkańcy wsi Zalesie przystąpili do reazlizacji zadania "Renowacja krzyży przydrożnych we wsi Zalesie". Środki finansowe zostały pozyskane z Fundacji na Rzecz Rozwoku Wsi "Polska wieś 2000" im. Macieja Rataja. Kwota dotacji w wysokości 3000 zł została przeznaczona na zakup materiałów niezbędnych do renowacji krzyży i zagospodarowania terenów wokół nich. W ramach wykonanych działań, usunięto zakrzaczenia, ułożono kostkę brukową, nasadzono iglaki i uporządkowano teren. W różnego rodzaju prace zaangażowało się 27 mieszkańców wsi. Duży entuzjazm związany z pozyskaniem dotacji i jej uzyskaniem, a także realizacją przedsięwzięcia pozwala na stwierdzenie, iż jest to wstęp do starania się o następne środki na inne działania społeczne w naszej miejscowości.

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Mieszkańcy przy pracy