mapa strony   |
SmodCMS

 

Szukaj:
 • POSTANOWIENIE NR 15/2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie IV w sprawie powołania OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2020-04-20 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 182 § I w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Lublinie IV postanawia, co następuje: § l . W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu lubartowskiego, powiatu łukowskiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr I - 154 do postanowienia ...

 • Obwieszczenie PKW o kandydatach na Prezydenta RP

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2020-04-17 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 1) BIEDROŃ Robert, lat 44, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Warszawie, członek Wiosny Roberta Biedronia; 2) BOSAK Krzysztof, lat 37, wykształcenie średnie ...

 • INFORMACJA w sprawie odwołania losowania kandydatów na członków OKW

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2020-04-16 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Informujemy pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych oraz wszystkich zainteresowanych, iż w związku z upływem terminu dokonywania zgłoszeń kandydatów na członków OKW (16 kwietnia 2020 r. do godz. 9:00) stwierdza się, że przedmiotowe losowanie się nie odbędzie z uwagi na brak wystarczającej do jego przeprowadzenia liczby zgłoszeń ...

 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków OKW oraz ich losowania

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2020-04-14 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Łuków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie IV informuje, co następuje ...

 • Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania koresp.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2020-04-09 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łuków z dnia 9 kwietnia 2020 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Łuków podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. ...

 • Informacja urzędnika wyborczego - zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2020-03-30 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) i wprowadzonymi w związku z tym działaniami zapobiegającymi jego dalszemu rozprzestrzenianiu się, dotyczącymi m.in. przemieszczania się, a także Komunikatem Nr 1/2020 z dnia 16 marca 2020 roku Wójta Gminy Łuków w sprawie zmian w organizacji pracy Urzędu Gminy Łuków i jednostek organizacyjnych Gminy Łuków, ograniczającym działalność Urzędu Gminy Łuków, informuję przedstawicieli komitetów wyborczych ...