mapa strony   |
SmodCMS

 

Szukaj:
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV w sprawie zwołania I sesji RG 2018-2023

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-11-13 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 167 § 3 - ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754,1000 i 1349) postanawiam § l. Zwołać pierwszą sesje Rady Gminy Łuków na dzień 20 listopada 2018 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków - sala konferencyjna w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta wybranych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ...
   

 • Obwieszczenia KW w Lublinie I o wynikach wyborów WBP oraz Rad

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-10-25 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Lublinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz rad na obszarze województwa lubelskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. ...
   

 • Wybory Samorządowe 2018 r. - Gmina Łuków - wyniki

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-10-24 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Wyniki glosowania z terenu Gminy Łuków w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ...


   

 • Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-10-10 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ...


   

 • Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Łuków

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-10-02 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Lukowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Luków zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. l. OSIAK Mariusz, lat 47, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Zalesie, zgłoszony przez KWW TWÓJ DOM - TWOJA GMINA, popierany przez: Prawo i Sprawiedliwość ...

 • Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Łukowie o przeprowadzeniu glosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Łuków

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-10-02 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 482 § 3 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Łukowie stwierdza, co następuje: §1. l. W wyborach Wójta Gminy Łuków zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. jako kandydat na Wójta Gminy Łuków został zarejestrowany tylko OSIAK Mariusz zgłoszony przez KWW TWÓJ DOM - TWOJA GMINA ...

 • Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łuków

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-10-02 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754,1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Łukowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łuków zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. ...
   

 • Obwieszczenie GKW o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-10-01 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Łukowie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Łuków, przyznano następujące numery ...

 • Uchwała Nr 4/2018 GKW w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łuków

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-10-01 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) uchwala się, co następuje: . §1. Przyznaje się, listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Łuków, następujące numery ...

 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-10-01 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w gminach na obszarze powiatu lubartowskiego, powiatu łukowskiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 189 do postanowienia ...

 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Łukowie

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-09-28 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Komisarz Wyborczy w Lublinie IV podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespelniających żadnego z warunków określonych wart. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Listom kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków określonych w art. 409 § l i 2 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Łukowie, przyznano następujący numer ...

 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie I o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Lubelskiego

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-09-28 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Komisarz Wyborczy w Lublinie I podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających warunku określonego w art. 409 § 1 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających warunku określonego w art. 409 § I Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Lubelskiego, przyznano następujące numery ...

 • Obwieszczenie GKW w Łukowie w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na wójta

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-09-27 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art 482 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. 2018 r. poz. 754 ze zm.), w związku ze zgłoszeniem tylko jednego kandydata na wójta Gminna Komisja Wyborcza w Łukowie wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na wójta w terminie do 1 października 2018 r. § 2 Gminna Komisja Wyborcza w Łukowie będzie przyjmowała zgłoszenia podczas pełnienia dyżurów w Urzędzie Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków – pokój nr 13 w następujących terminach: - w dniu 28 września 2018 r. w godz. 12:00 – 14:00 - w dniu 1 października 2018 r. w godz. 11:00 – 12:00 ...

 • Obwieszczenie GKW w Łukowie o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu nr 5

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-09-26 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Łukowie podaje do wiadomości wyborców, co następuje: 1. W okręgu wyborczym nr 5 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Łuków w wyborach, które dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, Gminna Komisja Wyborcza w Łukowie zarejestrowała 1 kandydata na radnego. 2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 5 głosowania w wyborach do Rady Gminy Łuków nie przeprowadza się ...

 • Obwieszczenie GKW w Łukowie o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu nr 4

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-09-26 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Łukowie podaje do wiadomości wyborców, co następuje: 1. W okręgu wyborczym nr 4 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Łuków w wyborach, które dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, Gminna Komisja Wyborcza w Łukowie zarejestrowała 1 kandydata na radnego. 2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 4 głosowania w wyborach do Rady Gminy Łuków nie przeprowadza się ...

 • Informacja w sprawie dyżuru GKW w Łukowie w dniu 26 września 2018 r.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-09-25 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej w Łukowie w dniu 26 wrzesnia 2018 roku pełniony będzie w siedzibie Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków – pokój nr 13 parter w godzinach 23:00 - 24:00 ...

   

 • Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie IV w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów OKW oraz terminie losowań

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-09-25 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 24 września 2018 r. Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Łuków obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie IV informuje, co następuje: § 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 27.09.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Łuków do niżej wymienionych komisji wyborczych ...

 • Obwieszczenia GKW w Łukowie w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr 4 i nr 5

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-09-18 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Łukowie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr 4 i nr 5 ...
   

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Łuków z dnia 18 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-09-18 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Gminna Komisja Wyborcza w Łukowie uchwala, co następuje ...

 • Uchwały Rady Gminy Łuków z dnia 14 września 2018 r.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-09-18 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Uchwała Nr LVII/408/2018 Rady Gminy Łuków z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz uchwała Nr LVII/409/2018 Rady Gminy Łuków z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Gołąbkach ...

 • Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie składu, miejsca, dni i godzin pełnienia dyżurów

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-09-13 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie składu, miejsca, dni i godzin pełnienia dyżurów przez Wojewódzką Komisję Wyborczą w Lublinie Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie: 1, Edyta Barbara Telenga - sędzia, Przewodnicząca Komisji 2. Stanisław Paweł Bury - Zastępca Przewodniczącego 3. Halina Maria Salak 4. Krzysztof Budoran 5. Andrzej Leszek Gajak ...

 • Informacja w sprawie dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Łukowie

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-09-13 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  w sprawie dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Łukowie powołanej celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Łukowie pełnione będą w siedzibie Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków – pokój nr 13 parter w dniach i godzinach: • 13 września 2018 r. czwartek 10:00 - 14:00 • 14 września 2018 r. piątek 10:00 - 14:00 • 15 września 2018 r. sobota 10:00 - 16:00; 14:00 – weryfikacja • 17 września 2018 r. poniedziałek 10:00 - 14:00; 16:00 - 24:00  ...

 • Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Łukowie z dnia 12 września 2018 r.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-09-13 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Gminna Komisja Wyborcza w Łukowie uchwala, co następuje ...

 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-09-11 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349). I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gmIme ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania; 2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania; 3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej mIejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego ...

 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Łukowie

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-09-11 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Lublinie IV postanawia, co następuje: § 1. W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się Gminną Komisję Wyborczą w Łukowie, z siedzibą w Urzędzie Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, w składzie ...
   

 • Obwieszczenie o okręgach wyborczych, granicach i numerach, liczbie radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-08-23 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. (tj. Dz. U. 2018, poz. 754) Wójt Gminy Łuków podaje informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej ...
   

 • Uchwały Rady Gminy Łuków w sprawie podziału na okręgi i obwody wyborcze

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-03-23 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Dokonuje się podziału Gminy Łuków na okręgi wyborcze, ustala się ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały oraz dokonuje się podziału Gminy Łuków na stałe obwody głosowania, ustala ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do uchwały. ...

 • Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Lublinie z dnia 13 marca 2018 r. o zmianie liczby urzędników wyborczych oraz o zmianie terminu przyjmowania zgł

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-03-15 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 13 marca 2018 r. o zmianie liczby urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zmianie terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego ...
   

 • Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-02-28 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych. Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborcóww gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos ...

 • Zgłaszanie kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2018-02-23 | W kategoriach: Wybory

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie podaje do wiadomości informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego ...