mapa strony   |
SmodCMS

 

Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu, narkotyków, substancji psychoaktywnych

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem, narkotykami, substancjami psychoaktywnymi i nie wiesz co zrobić?

Jak pomóc sobie, komuś bliskiemu ?

Poszukaj bezpłatnej pomocy w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym:

Łuków, ul. Świderska 12 (Urząd Gminy pokój nr 12)

Czynny:

  • w każdy wtorek w godz. 16.00 – 17.00 – dyżur dla dzieci i młodzieży eksperymentującej z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi
  • w każdą środę w godz. 16.00 - 17.00 – dyżur pełni specjalista terapii uzależnień

Zakres oferowanej pomocy:

  • poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu,
  • poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych (osoby bliskie, rodzina),
  • poradnictwo i konsultacje indywidualne dla ofiar przemocy w rodzinie,
  • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.

PRZYJDŹ, POROZMAWIAJ, POMÓŻ SOBIE LUB INNYM!

WIZYTA JEST BEZPŁATNA

Punkt funkcjonuje w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Opublikowano dnia: 2018-09-12 przez: * webadmin * w kategoriach: GOPS
| Wróć do listy artykułów