mapa strony   |
SmodCMS

Amatorski Ruch Artystyczny Gminy Łuków

Zespół Wokalny "Jagódki" z Żdżar

„Jagódki „ze Żdżar zadebiutowały w 2008 roku.

Kierownikiem zespołu jest pani Elżbieta Dynek.

W 2011 roku w ramach projektu PROW 2007-2013 zakupiono dla zespołu stroje.

W ciągu roku zespół bierze udział w licznych imprezach lokalnych, powiatowych, wojewódzkich i międzynarodowych m.in.

 • Koncert Pieśni Wielkopostnych podczas Jarmarku Wielkanocnego,
 • Uroczystość Dnia Sołtysa,
 •  Festyny integracyjne i biesiady rodzinne,
 • Dożynki Gminne,
 • Spotkanie z folklorem,
 • Koncert Kolęd podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego,
 • Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów w Dęblinie,
 • Europejski Festiwal Smaku – „Smak Orientu” – impreza organizowana przez Urząd Marszałkowski w Lublinie,
 • Przegląd Zespołów Ludowych – w Żywcu,
 • Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Wiśniewie.

W 2013 roku Zespół „Jagódki” obchodził swój jubileusz: 5- lecie powstania.

Zespół "Jagódki" wydał pierwszą płytę, z repertuarem pieśni ludowych, biesiadnych i piosenek do tańca.

Jednym z największych sukcesów zespołu jest udział i II nagroda w Wielkim Finale – „XIV Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów w Dęblinie 2013.Nagrodę otrzymał również pan Leszek Kamola –akordeonista zespołu - za dobór repertuaru, staranne przygotowanie i ogólny efekt końcowy występu.

Z inicjatywy pani  Elżbiety Dynek- kierowniczki „Jagódek”  corocznie w miesiącu wrześniu w Żdżarach, organizowany jest  Międzypowiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych o tytuł „Złotego Kura Ziemi Łukowskiej”.

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Zespół Ludowy „Zalesianki” z Zalesia

Zespół Ludowy „Zalesianki” powstał w 2010 roku ,założony przez Panie Janinę Krasuską i Marię Zalewską. Akompaniatorem zespołu jest Pan Przemysław Nurzyński. „Zalesianki” występują w licznych imprezach kulturalnych i konkursach folklorysty

cznych zarówno o charakterze lokalnym jak i powiatowym , wojewódzkim i międzynarodowym m.in.:

 • Koncerty podczas Jarmarku Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego,
 • Festyny rodzinne i biesiady sołeckie,
 • Spotkania Seniorów,
 • Festyn Sołecki,
 • Dożynki Gminne,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Dzień Dziecka,
 • Spotkanie z Pieśnią Ludową,
 • Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów w Dęblinie,
 • Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Wiśniewie

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne zespołu to:

VIII Festiwal Chleba w Mińsku Mazowieckim- nagroda specjalna w konkursie estradowym IX Festiwal Chleba w Mińsku Mazowieckim – wyróżnienie dla pani Janiny Krasuskiej i Jolanty Karwowskiej w konkursie estradowym oraz wyróżnienie specjalne w konkursie stołów chlebowych.

W 2013 roku „Zalesianki” zorganizowały spotkanie z tradycją ludową dla gości z Francji. Zespół prezentował tradycyjne obrzędy i regionalne utwory podlaskie oraz dawne przedmioty i narzędzia codziennego użytku na wsi.

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Zespól wokalny „Kumpele” z Gręzówki

Zespół Wokalny „Kumpele” powstał z inicjatywy Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Gręzówce p. Beaty Pochman, która jest jego kierownikiem. Zespół należy do struktury organizacyjnej amatorskiego ruchu artystycznego Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie od m-ca lutego 2014 r. Akompaniatorem na akordeonie jest p. Leszek Kamola .Zespół w nowej formie organizacyjnej zadebiutował na I Gminnym Festiwalu Papieskim „Barka” 2014 w Gminie Łuków oraz na VI Festynie Sołeckim Gminy Łuków 2014. Występuje na licznych uroczystościach i imprezach organizowanych w Gminie Łuków oraz poza jej granicami. W 2014 roku „Kumpele” uczestniczyły w Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Dęblinie. W 2015 roku gościnnie występowały w Wilnie w ramach warsztatów artystycznych. Zespół razem z Kołem Gospodyń Wiejskich i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łukowie jest współorganizatorem dorocznego Gminnego Święta j Jagody w Gręzówce. W 2016 roku – III miejsce w I Festiwalu Pieśni Patriotycznych „Śpiewam Ci Polsko”- Radomyśl/Białki.

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Zespół wokalny „Niezapominajki” z Dminina

Zespół powstał w lutym 2014 roku i rozpoczął swoją działalność z inicjatywy i zaangażowania p. Bogumiły Rozwadowskiej. Zespół działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie. Oprawę muzyczną dla zespołu zapewnia Mirosław Łukasik.

Swój pierwszy debiut „Niezapominajki” odbyły w czasie I Gminnego Festiwalu Papieskiego „Barka” 2014 oraz na VI Festynie Sołeckim Gminy Łuków 2014. Obecnie zespół występuje na licznych uroczystościach gminnych i ponadlokalnych jak: Dożynki Gminne, Gminne Święto Ziemniaka, Sołeckie Spotkania Seniorów „Senioriada” , Noc Muzeów w Łukowie. Zespół zapraszany jest na występy do ościennych miejscowości i gmin powiatu łukowskiego.

W 2016 roku zespół został laureatem w XVII Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów  „ARS 2016” w Puławach i otrzymał nominację do udziału w finale XVII Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Seniorów ARS 2016 w Bydgoszczy.

W maju 2017 roku zespół „Niezapominajki” był uczestnikiem ogólnopolskiego finału I Festiwalu Seniorów ”O Matce Pieśń” zorganizowanym przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II w Toruniu.

W kwietniu 2018 – wyróżnienie w 18.Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiego Ruchu Seniorów „ARS 2018”- Lublin.

W maju 2018 – udział w Międzynarodowym Festiwalu „Blooming Sprint”(Kwitnąca Wiosna) na Węgrzech ( Budapeszt – Csnograd -Szeged).

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Młodzieżowy Kabaret „Lookoff”

w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie działa od kwietnia 2014.Kabaret tworzą trzy sympatyczne i niebywale wesołe dziewczęta Olga Suchodolska, Aleksandra Krukow i Natalia Karwowska. Mają już za sobą debiut sceniczny w czasie Majówki Młodych 2014 w Łazach oraz na „Majówce z Humorem” w Starych Okninach gm. Wiśniew i VI Festynie Sołeckim Gminy Łuków 2014.

Gmina Łuków - foto

Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego Gminy Łuków

Zespół został powołany do życia  w lutym 2014 roku. Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łukowie .W m-cu grudniu 2014 roku w ramach PROW 2007-2013  dzieci  otrzymały  stroje podlaskie  . Po raz pierwszy  zadebiutował   na Dożynkach Gminnych w Zalesiu w  2014 r. Obecnie   liczy 40 dzieci w dwóch grupach wiekowych. Choreografem  zespołu jest p. Kamil Zaliwski a akompaniatorem p. Przemysław Nurzyński. Pieczę kierowniczo-organizacyjną nad zespołem  sprawuje  p. Henryk Wysocki dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie. Zespół  występuje  podczas  Festynu Sołeckiego Gminy Łuków, Gminnego Dnia  Dziecka,  Święta Ziemniaka w Gminie Łuków, Inauguracji Roku Kulturalnego  w Gminie Łuków   i w  wielu innych  imprezach  lokalnych i ponadlokalnych.

W 2016 roku - I miejsce w kategorii folkloru w I Przygranicznym Konkursie „Folkowe impresje” w Białej Podlaskiej.

W sierpniu 2017 roku - udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym ''Pearl of Danube'' – Budapeszt.

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Świetlicowe Kluby ZUMBA

 

Na podstawie zawiązanej współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie ze Studiem Tańca Bunga Dance z Łukowa od miesiąca października br. w świetlicach wiejskich w Zalesiu i Strzyżewie działają Świetlicowe Kluby Zumba. Zajęcia obejmują popularny ostatnio trend zumby i latino a ogólno relaksacyjny charakter tańców ,połączony z zabawą powoduje , że na zajęcia uczęszczają zarówno dzieci i dorośli. Kto ma ochotę na dobrą rozrywkę ruchową zapraszamy w poniedziałki o godz. 16.00 do Świetlicy w Zalesiu i w środy o godz. 16.00 do Strzyżewa. Zajęcia są odpłatne. Wszelkich dodatkowych informacji udziela instruktor p. Przemek tel. 797913834

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Wersja do druku